Back to Netflix. (Lost post.)

 Det er søndag og tid for anbefaling av tv-serie igjen.

Denne gangen er det Lilyhammer som står for tur, du kan se den nå på Netflix.

Steven Van Zandt spiller New York gangsteren Frank Tagliano, han vitner mot sitt tidligere gangster nettverk og blir innlemmet i vitnebeskyttelses-programmet.

På grunn av Lillehammer-OL i 1994 velger han Lillehammer som sin nye by.Han forsøker å passe inn i småby-kulturen og blir en populær mann blant byens innbyggere.

Han åpner så en nattklubb og starter snart å innlemme gangster-metoder i sine oppgaver.

Men kan han gjemme seg fra sine tidligere gangstervenner for alltid?

Det er laget 3 sesonger av Lilyhammer, som alle ligger ute på Netflix.

Trailer kan du se nedenfor, håper du liker den.

 Its Sunday and time to recommend a TV-series again.

This time its Lilyhammer that you can watch on Netflix.

Steven Van Zandt plays the New York gangster Frank Tagliano, that testifies against his former gangster network and is put in the witness protection program.

Because of the 1994 Olympics he chooses to move to Lillehammer.
He tries to adapt to the local small town culture and becomes popular among many of the towns citizens.

He opens up a night club and soon starts to bring his gangster lifestyle into his way of doing things.

But can he hide from his former gangster friends forever?

There is three seasons of Lilyhammer, they are all available to watch on Netflix.

You can watch the trailer below. Hope you like it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *