What happened to the summer holiday?

Hva skjedde med sommerferien?

Da jeg var liten var sommerferien alltid så veldig lang.

2 mnd med fri fylt til randen med sol, bading, is,grilling og reise.

Ferietur var selvsagt, enten det var innen Norges grenser eller bilferie til Sverige eller Danmark.
Og da høsten kom hadde vi flust av minner å leve på til neste sommer.

Hva skjedde med sommeren?

Jeg kan ikke huske sist gang jeg hadde 2 ukers ferie i strekk, feriene nå er vanligvis lagt til helger og jeg må beregne feriedagene nøye, jeg har jo altfor få fridager å ta ut til hele året.

Reiser man bort renner jo pengene ut også, det går alltid litt til selve reisen, til overnatting, mat og drikke og ikke minst shopping.

Det er jo ikke helt det samme å ha “hjemmeferie”

Hva skjedde med sommeren?

Jeg skal jo ikke sitte inne på jobb mens sola skinner ute?

Nei, jeg liker ikke dette her, jeg savner sommerferien!

What happened to the summer holiday?

When I was a kid the summer was so long.

2 months filled to the brim with sunshine, swimming, ice cream, barbecues and traveling.

Trips were mandatory, either in Norway or by car to Sweden or Denmark.And when autumn came we had lots of memories to live on until next summer.

What happened to the summer?

I cant remember the last time I had 2 weeks holiday in a row, the holidays now is usually around the weekends and I have to count my holiday allowance, as I got far to few days to spend during the year.

It also cost money if one is to travel , for the trip , for accommodating, food/drinks and maybe some for shopping.

And its not quite the same to just sty at home.

What happened to the summer holiday?

I am not meant to sit in the office working while the sun is shining?

No I don’t like this at all. I miss the summer holiday!

One Reply to “What happened to the summer holiday?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *