A scary Sunday?

For 2 uker siden leide jeg Pixar-filmen Brave, du kan lese innlegget her.

Nå var tiden kommet for å videreutdanne meg selv i Pixar-universet og valget falt på Monsters Inc. denne gangen.

Denne er satt til Monstropolis hvor monsterene skremmer barn og omgjør skirkene deres til energi.

Barn er sagt til å være giftig og kan skade monsterene, de er derfor veldig redd for menneskebarn.

Men en dag kommer en liten menneskejente seg igjenom portalen fra menneskeverdenen og inn til monsterne.

Dette er en typisk Disney/Pixar-film,de snille mot de slemme og verdens søteste lille tegneseriejente.

Du kan se den på Amazon Prime.

Hvilken Pixar-film bør jeg se neste gang?

Two weeks I ago I rented the Pixar movie Brave, you can read the post here.

Now the time was come to continue my education in the Pixar universe and I decided to go for Monsters Inc. this time.

This is place in Monstropolis where the monsters are scaring children and uses their screams for energy.

Kids are known for being toxic and can hurt the monsters and they are very afraid of human kids.

But one day a small girl makes her way through the portal from the human world and in to the monsters.

This is a typical Disney/Pixar movie, the good guys against the bad guys, and the worlds cutest little animated girl.

You can watch in on Amazon prime.

What Pixar movie should I watch next?

Picture from Pixabay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *