Rented a movie.

Det er sikkert 25 år siden jeg sist leide film, men nå har jeg altså gjort det igjen.

I gamle dager dro vi på videokosken og vanligvis tok det en stund før man ble enig om hvilken film vi skulle leie.

Helt i starten hadde vi ikke engang videospiller så vi måtte ha med en movie box.

Jeg kom over en interessant podcast ang. Pixar-teorien og fant også endel Youtubeklipp som handler om dette.

Teorien går ut på at alle Pixar-filmene er i samme univers og strekker seg over samme tidslinje, dog ikke kronologisk av utgivelsene.

Så innså jeg da at jeg har jo sett utrolig få av disse filmene, faktisk bare en.

Dette er jo en skam.

De er tilgjengelig for leie (og kjøp) på Amazon Prime.

Så nå har jeg gjort noe ganske så 90-talls, jeg har leid Brave.

Så da blir det filmkveld idag!

 

It must be at least 25 years ago the last time I rented a movie, but now I have done it again.

Back in the day we went over to the video shop and usually spents some time agreeing on what video or dvd to rent.

In the start we didnt even have a video player at home so we had to rent a movie box.

I discovered an interesting podcast episode about the Pixa theory and also found some Youtube clips regarding this.

The theory is that all the Pixar films is placed in the same universe and over the same time line, but not chronological by the year of release.

I then realised that I havent seen many of the films, actually only one of them.

This really is a shame.

They are available for rent (and purchase) on Amazon Prime.

So now I have done something I associate with the 90s, I have rented Brave.

So tonight I am going to have a movie night!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *